მომსახურების პირობები
მომსახურების პირობები

აბონენტის პერსონალური კოდისა და პინ კოდის გამოყენების წესები
ანტივირუსით სარგებლობის წესები 

ვიდეოთეკის კატალოგის გამოწერის წესები (SVOD) 

ტურბო ღილაკით სარგებლობის წესები

Silk TV- ს პაკეტის გაზრდისა და შემცირების წესები და პირობები

Silk TV Go

სილქნეტის მომსახურების დროებით შეჩერების პირობები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების დამატებითი წესები და პირობები

შესაბამისობის დეკლარაციაპროდუქტების მომსახურების პირობები და კონტრაქტები


შეგახსენებთ: აბონენტის/მომხმარებლის მიერ ამა თუ იმ პროდუქტის/მომსახურების შეძენის/შეზღუდვის/შეჩერების/გაუქმების მიზნით პინ კოდის/პერსონალური კოდის გამოყენებით (დასახელება ან პროგრამულად შეყვანა)  იგი  (აბონენტი/მომხმარებლი) სრულად იცნობს და ეთანხმება პინ კოდის/პერსონალური კოდის გამოყენების მომენტში შესაბამისი პროდუქტის/მომსახურების შეძენის/შეზღუდვის/შეჩერების/გაუქმების პირობებს.

 სილქნეტის მომსახურების პირობები_დანართი 2

სახლის სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
Silk Phone მომსახურების კონტრაქტი
Silk Phone საზღვრებს გარეშე 
S1 მობილური სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
S1 ორმაგი მომსახურების კონტრაქტი
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი_ოპტიკა
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი_რელეიკა
უკაბელო სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
უკაბელო ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი 
Silk TV-ის მომსახურების კონტრაქტი_Silk internet 
Silk TV-ის მომსახურების კონტრაქტი_DSL
Silk TV OTT
Silk TV ოპტიმა
Silk 4G LTE-ს მომსახურების პირობები 
Silk internet მომსახურების კონტრაქტი   
 Silk ორმაგი შეთავაზების კონტრაქტი     
Silk სამმაგი შეთავაზების კონტრაქტი    

 Silk ოთხმაგი შეთავაზების კონტრაქტი  

DSL ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი
DSL ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი_რელეიკით
 DSL სამმაგი შეთავაზების კონტრაქტი 
DSL ოთხმაგი შეთავაზების კონტრაქტი 
WI–FI ინტერნეტის მომსახურების კონტრაქტი _რეგიონები

უსადენო მოდემზე სახლში მომსახურების სერვისის პირობები  

 დანართი - 8 ქალაქის აქცია
 დანართი - 3 ქალაქის აქცია
 აქცია "დაიმატე ტელევიზია" სააბონენტო დანართი
"თებერვლის ინსტალაციის" აქცია სააბონენტო დანართი
"მეტი სიჩქარე პაკეტზე ეკონომი" სააბონენტო დანართი
აქცია "Boost" სააბონენტო დანართი
LTE 4 G-ის აქცია Bronze - სააბონენტო დანართი
LTE 4 G-ის აქცია "მეტი მოცულობა" - სააბონენტო დანართი
რეგლამენტი 2016
 

 

 

 

 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია