ტურბო ღილაკიისარგებლეთ სერვისით „ტურბო ღილაკი“ რომლის მეშვეობითაც შეძლებთ მარტივად
და სწრაფად  გააგზავნოთ და მიიღოთ მონაცემები ინტერნეტის მეშვეობით  დროის უმოკლეს პერიოდში
. 100 მბ/წმ ინტერნეტ მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია "ტურბო ღილაკის" აქტივაციიდან 2 საათის განმავლობაში.


ტურბო ღილაკის პირველი აქტივაცია უფასოა!

ტურბო ღილაკის ყოველი მომდევნო აქტივაციის ღირებულება შეადგნს 1,5 ლარს.

აქტივაციის მეთოდები:
დარეგისტრირდით ჩვენს პორტალზე:
my.silknet.com 
დარეკეთ ცხელი ხაზზე: 
2 100 100შენიშვნა:
     Wi Fi მოწყობილობით სარგებლობის შემთხვევაში ‘’ტურბო ღილაკის’’ გააქტიურებისას შესაძლებელია
       ვერ ისარგებლოთ 100 მბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტით, რადგან სიჩქარის გადაცემა დამოკიდებულია თქვენი
       Wi Fi მოწყობილობის გამტარუნარიანობაზე. ამ შემთხვევაში, 100 მბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტით
       სარგებლობა შესაძლებელია პირდაპირი ქსელური შეერთების შედეგად (კაბელის კომპიუტერზე
       მიერთებით).
     ლეპტოპით სარგებლობის შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ მოწყობილობას არ გააჩნია 100 მბ/წმ სიჩქარის
       მისაღებად/გასატარებლად საჭირო ტექნიკური მაჩვენებლები/პარამეტრებიბ ‘’ტურბო ღილაკის’’
       გააქტიურებისას  შესაძლებელია ვერ ისარგებლოთ 100 მბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტით;
 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია