კონტაქტი


ილია ენუქაშვილი

სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი

E-mail: ienukashvili@silknet.com
 

 

 

სილქნეტის მობილური და ფიქსირებული მომსახურების ახალი ვებგვერდი