ფინანსური ანგარიშები & წლიური ანგარიშები

 

  2021  
     
  Silknet 1H 2021 Results Announcement  
     
  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2021  
     
  Silknet Q1 2021 Results Announcement  
     
  2020  
     
  წლიური ანგარიში - 2020  
     
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2020  
     
  Silknet 9M 2020 Results Announcement  
     
  Silknet 1H 2020 Results Announcement  
     
  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2020  
     
  Silknet Q1 2020 results Announcement  
     
  2019  
     
  წლიური ანგარიში - 2019  
     
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2019 (GEO)​  
     
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2019  
     
  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2019
   
  Silknet 9M 2019 Results Announcement
   
  Silknet Q1 2019 Results Announcement
   
  2018
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2018 (GEO)
   
  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2018
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2018
   
  2017
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017
   
  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2017  
   
  მმართველობის ანგარიშგება - 2017
   
  2016
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2016    
   
  2015
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2015