განცხადებები და შეტყობინენებები

 

  2021
   
  Silknet 1H 2021 Results Announcement
   
  Guarantee Agreement with Silknet’s Parents
   
  Silknet Q1 2021 Results Announcement
   
  2020
   
  Issuance of Georgian Depositary Notes
   
  Silknet 9M 2020 Results Announcement
   
  Change in the Shareholding Structure
   
    Silknet 1H 2020 Results Announcement
   
    Silknet Q1 2020 Results Announcement
   
    Q1 2020 Preliminary Revenue Update
   
    COVID-19 Update Announcement 
   
  2019
   
    Silknet 9M 2019 Results Anncouncement
   
    Silknet H1 2019 Results Anncouncement
   
    Silknet Q1 2019 Results Announcement 
   
    Partial Conversion of the Shareholder Subordinated Loan into Equity and Dividend Outlook for 2019
   
   
   Change of the Company’s Charter 
   
    Silknet Tariff Changes Announcement
   
    Change in Ownership Structure Announcement 
   
    სილქნეტმა წარმატებით განახორციელა 200 მილიონი აშშ დოლარის ევროობლიგაციების გამოშვება და დაფარა საბანკო სესხები
   
    სილქნეტმა წარმატებით განახორციელა 200 მილიონი აშშ     დოლარის ევროობლიგაციების გამოშვება