სილქფესტი მომხმარებლებს მობილურ ინტერნეტს საჩუქრად გაუაქტიურებს

25 სექტემბერი, 2020


სილქნეტი 26 და 27 სექტემბერს მობილური ნომერზე  დახარჯულ ყოველ 10 ლარზე (ნებისმიერ მომსახურებაზე*) მომხმარებელს საჩუქრად გაუაქტიურებს 5GB უსწრაფესი ინტერნეტი.


ბონუსი დაირიცხება ცალ-ცალკე 26 და 27 სექტემბერს, აქციის დღის ბოლომდე, ან აქციის მომდევნო დღის დილის საათებში. ბონუსის ვადა 30 დღე. დარიცხული მეგაბაიტების შემოწმება კოდით  - *207#.

*სილქფესტის ეს შეთავაზება არ ითვალისწინებს ჯეოკრედიტის დაფარვის, თანხის სხვისთვის გადარიცხვის, სიმ ბარათის აღდგენის და გადაფორმების ტრანზაქციებს.