სერვისი „ანონიმური SMS-ის“ გაუქმება

20 ოქტომბერი, 2021

გატყობინებთ რომ 2021 წლის 19 ნოემბრიდან სერვისი „ანონიმური SMS“ უქმდება.

კომპანია სილქნეტი მუდმივად ნერგავს სიახლეებს მომხმარებლებისთვის და სთავაზობს მოთხოვნად სერვისებს აბონენტებს. ყველა სიახლის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ვებ-გვერდზე www.silknet.com ან/და Facebook-ის გვერდზე.