შეღავათები

შეღავათები


კომპანია სილქნეტისგან შეღავათები სატელეფონო მომსახურების პაკეტებზე

სოციალურად დაუცველი  პირები,  რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოში და 57,000 ქულაზე ნაკლები აქვთ დაგროვილი, სახლის სატელეფონო მომსახურების პაკეტებზე იღებენ  შემდეგ შეღავათებს:

არჩეულ  მომსახურების  პაკეტზე 50% ფასდაკლება:

I ჯგუფის ინვალიდებისთვის 

უსინათლო პირებისთვის

მხოლოდ უმუშევარი პენსიონრებისაგან შემდგარი ოჯახებისთვის 

მარჩენალდაკარგული ოჯახებისთვის

მარტოხელა პენსიონრებისთვის

მარტოხელა  ბავშვობიდან ინვალიდებისთვის, რომლებსაც მარჩენალი არ გააჩნიათ

მომსახურების  პაკეტზე 50% ფასდაკლება + ლოკალურ ზარებზე ყოველთვიურად საჩუქრად
400 უფასო წუთი: 

I ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებისთვის